Tunnustamine

2. oktoobril 2023 Valga ja Valka muusikakoolide rahvusvahelise muusikapäevale pühendatud ühiskontserdil Valga Jaani Kirikus anti üle Valga Muusikakooli auhind "Peeter".
 
Vastavalt Valga Muusikakooli tunnustusstatuudi komisjoni otsusele 7. juunist
anti meie kõrgeim autasu välja
kategoorias muusikahuviliste õpilaste ja rahuloleva kontserdipubliku kujundaja ja
selle sai AASTATE ÕPETAJA Lenel Rand!
 
Õpetaja Rand on kauaaegse ja pühendunud töö käigus õpetanud oma klaveriõpilased väga hästi pilli mängima ning juhendanud edukalt nii laulusoliste kui -kooslusi. Paljud tema õpilastest on valinud muusika või muusikaõpetuse oma elukutseks. Neli neist on meie kolleegideks Valga Muusikakoolis.
Lenel Rand on sageli suurepärase interpreedina üles astunud, olnud kunstiliseks juhiks väga paljudel meie piirkonna muusikasündmustel, olles seeläbi kontserdikülastajatele õpetajaks ja elamuste pakkujaks.
***   ***   ***   ***   ***   ***
 
Valga Muusikakool otsustas 28. detsembril 2021 hakata välja andma auhinda "Peeter". "Peeter" antakse kooli arengukavas sõnastatud ühiste väärtuste kandjale. Auhnd sai oma nime kooli vilistlase, tuntud ja tunnusttud muusiku Peeter Lilje järgi. Peeter Lilje lõpetas Valga Muusikakooli 1964. aastal viiuli erialal. Aastatel 1980-1990 töötas ta Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peadirigendina ja hiljem juhatas orkestreid Soomes.
 
Esimene „Peeter” anti välja 11.06.2022 kategoorias muusikahariduse järjepidevuse hoidja kooli kauaaegsele direktorile Aime Lõhmusele inspireeriva õpikeskkonna loomise eest.