Sisseastumine

Tere tulemast Valga Muusikakooli!  

Ootame õppima nii lapsi, noori kui ka  täiskasvanuid. Õppida on võimalik eel-, põhi- või vabaõppes.

Sobiva õppimisvõimaluse valimisel arvestame sisseastujate vanust, lapse ja lapsevanema soove, musikaalsuskatsete tulemusi ning kooli võimalusi.

Avaldusi võtame vastu ainult elektroonselt. Avalduse esitamiseks tuleb sisse logida ARNO-süsteemi https://piksel.ee/arno/valga ja avanenud vaates "minu lapsed" alt esitada avaldus/taotlus.Avalduse/taotluse esitamisel tuleb KINDLASTI kõigepealt valida "õppeaasta 2023/2024"

Küsimuste korral palume helistada 767 9615

************************************************************************************************************************************

EELÕPE 

 • Ootame õppima 5-7 aastaseid muusikahuvilisi lapsi; õppeaeg 1-2 aastat; 
 • Nädala tunnikoormus: üks rühmatund (35 min) või üks rühmatund (35 min) ja üks pillitund (35 min) - sõltuvalt õpilase vanusest ja kooli võimalustest; 
 • Õppetasu: rühmatund 15 € kuus, pillitund + rühmatund 20 € kuus. 

Keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr 

Pärimuspillid: väikekannel, karmoška

Löökpillid 

Klahvpillid: klaver, akordion 

Puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet 

Eelõppesse võetakse õppima ilma katseteta.

Eelõppes õppimine ei tähenda automaatset õpingute jätkamist 1. klassis - põhiõppesse astumisel tuleb sooritada vastuvõtukatsed.

 

PÕHIÕPE 

 • Ootame õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast; 
 • Nominaalne õppeaeg 7 aastat; 
 • Nädala tunnikoormus I klassis: kaks pillitundi (a' 35 min) ja kaks solfedžotundi (a' 45 min),  järgnevatel õppeaastatel tunnikoormus suureneb; 
 • Õppetasu 25 € kuus. 

Keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr 

Pärimuspillid: kandled, lõõtspill, karmoška 

Löökpillid 

Klahvpillid: klaver, akordion 

Puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet, tuuba 

Põhiõppesse vastuvõtu aluseks on vastuvõtukatsed, mis koosnevad musikaalsuskatsest ning vestlusest lapse ja lapsevanemaga. 

 Musikaalsuskatsel tuleb: 

 • Esitada üks lapsele tuttav laul (vähemalt üks salm ja refrään)
 • Koputada järele õpetaja poolt esitatud rütmi; 
 • Laulda järele õpetaja poolt klaveril ettemängitud helisid; 
 • Laulda järele õpetaja poolt klaveril ettemängitud meloodiat. 

VABAÕPE, VABAÕPPE STUUDIO JA TÄISKASVANUÕPE 

 • Ootame õppima muusikahuvilisi noori ja täiskasvanuid; 
 • Nädala tunnikoormus: üks individuaaltund või/ja rühmatund; 
 • Õppima võetakse vabade kohtade olemasolul; 
 • Õppetasu individuaaltunni puhul 25 € kuus, rühmatunni puhul (stuudio) 10 €
 • täiskasvanutel 45 € kuus

Keelpillid: viiul, tšello, klassikaline kitarr 

Pärimuspillid: viiul, hiiu kannel, väikekannel, rahvakannel, ukulele, eesti lõõts, mandoliin, karmoška, torupill

Löökpillid 

Klahvpillid: klaver, akordion, orel  

Puhkpillid: eufoonium, flööt, klarnet, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet, tuuba 

Rütmimuusika: basskitarr, laul, löökpillid 

Muusikatehnoloogia 

Dirigeerimine 

Õppima võetakse vabade kohtade olemasolul, katseteta, eelneva koostöö korral selle tulemuslikkust arvestades.

************************************************************************************************************************************

Avaldusi võtame vastu ainult elektroonselt. Avalduse esitamiseks tuleb sisse logida ARNO-süsteemi https://piksel.ee/arno/valga ja avanenud vaates "minu lapsed" alt esitada avaldus/taotlus. Avalduse/taotluse esitamisel tuleb KINDLASTI kõigepealt valida "õppeaasta 2023/2024"

Küsimuste korral palume helistada 767 9615