Põhimäärus

Valga Vallavolikogu 23.11.2018 määrusega nr 61 kehtestati Valga Muusikakooli põhimäärus.

Määrus jõustub 4.12.2018 ja on leitav   https://www.riigiteataja.ee/akt/401122018013