Sisseastumisavaldus

AVALDUS Valga muusikakooli direktorile

Palun minu laps / mind

Eesnimi*
Perekonnanimi*
Isikukood*
Lapse (sisseastuja) e-post
Postiaadress*
Lapse telefoni number*

vastu võtta * (vali õppevorm):

Õppevorm*
järgneva eriala klassi: - järjesta pillieelistused nt. 1.klaver, 2.akordion, 3.kitarr
Eriala **
Eriala **
Eriala **
Lapse üldkooli nimi ja klass*
Muusikaline ettevalmistus
Millised muusikainstrumendid on kodus

Lapsevanema andmed:

Ees- ja perekonnanimi*
Isikukood **
Telefon*
E-post **
P.S. Kooli võetakse õpilasi sooviavalduse alusel vastavalt sisseastumiskatsete tulemustele.
Lõpliku otsuse, millisesse õppesse õpilaskandidaat vastu võetakse, teeb vastuvõtukomisjon.
Lapsevanemal lasub vastutus õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse maksmise eest.
Please leave empty: