Uudised

Konkurss "Parim noor instrumentalist 2023"

Laupäeval lõppes üleriigiline konkurss "Parim noor instrumentalist 2023"

Eesti Muusikakoolide Liit, mis ühendab ligi 90 vabariigi muusikakooli, korraldab üleriigilist noorte muusikute konkurssi. Konkurss toimub üldjuhul kahes voorus - regionaalses ja vabariiklikus. Regionaalses voorus osalevad koos meie kooli õpilastega 12 Lõuna- Eesti kooli õpilased.

Konkurss toimub üle aasta – sellel aastal olid võistlemas klaveri ja erinevate puhkpillide õpilased.

Ülevaade meie kooli õpilaste osalemisest muusikakoolide kõige olulisemal mõõduvõtmisel:

 

Metsasarve eriala v a b a r i i k l i k u s voorus osalesid Ester Võlegžanina, Kärt Post ja Danylo Serdiuk
õp. José Page puhkpilliklassist, kontsertmeister Jüri Goltsov - kõik pälvisid diplomi;

Trompeti eriala regioonivoorus osalesid Ruvim Sobol ja Karel Poola
õp. José Page puhkpilliklassist, kontsertmeister Jüri Goltsov - Ruvim saavutas III koha ja Karel diplomi;

Madalate vaskpillide regioonivoorus osales Erik Rapur (tromboonil)
õp. José Page puhkpilliklassist, kontsertmeister Jüri Goltsov - Erik pälvis diplomi;

Klarneti eriala regioonivoorus osalesid Mait Reinumägi ja Nikita Dužnikov õp. Valdis Drulle puhkpilliklassist, kontsertmeister Piret Tiirak - Mait saavutas I ja Nikita III koha;

Klaveri eriala regioonivoorus osalesid Ester Võlegžanina ja Alice Rüütel õp. Lenel Ranna (Rand), Anette Roop õp. Helin Karja ja Mikk Järve õp. Maarika Reinholdi klaveriklassist - Ester ja Alice saavutasid II ning Anette ja Mikk III koha.
1. aprillil osales klaveri eriala v a b a r i i k l i k u s voorus Mikk Järve – ka tema pälvis diplomi.

 

Õnnitleme edukaid noori interpreete, nende kontsertmeistreid ja õpetajaid!

 

Järgmisel aastal on võistlemas keelpilli- ja löökpilli ning akordioniõpilased.

 

Tiia Parmo

 

Foto 1

Puhkpilli erialade konkurssidest osavõtjad

Esimeses reas:

Ester Võlegžanin, Mait Reinumägi, Nikita Dužnikov, Karel Poola, Ruvim Sobol ja Kärt Post

Tagumises reas:

José Page, Valdis Drulle, Erik Rapur, Jüri Goltsov

Keskel Piret Tiirak,  pildilt puudub Danylo Serdiuk

 

Foto 2

Klaveri eriala konkursist osavõtjad:

Esimeses reas: Mikk Järve, Ester Võlegžanin, Alice Rüütel, Anette Roop

Tagumises reas: Maarika Reinhold, Lenel Rand, Helin Karja